fbpx
 

Cayma Hakkı ve İade Sözleşmesi

Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir (aşağıdaki madde 17.3’tebelirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere).   Satın alınan ürünler Just Paper’ın yazılı bildireceği kargo şirketi aracılığıyla karşı ödemeli olarak iade edilebilir.   Cayma süresi Müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, Müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi(kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devralındıktan on dört (14) gün sonra sonaerer.   Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Just Paper’a, info@paperjustpaper.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir.   Müşterinin cayma hakkını süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Just Paper’ı bilgilendirmesi yeterlidir.   Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, info@paperjustpaper.com adresine e-posta göndererek Just Paper’a ulaşabilir.

 

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır.   Müşterinin tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler, Just Paper’ın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Just Paper’ın maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.   Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Just Paper tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Just Paper tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Just Paper kesinlikle sorumlu olmayacaktır.   Buna ek olarak; Just Paper tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde Just Paper tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız.

Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir. Cayma hakkını kullanmanın sonuçları müşterinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3’te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere; Just Paper, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Just Paper’ın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder.   Just Paper, müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.   Müşteri, Just Paper’a ürünleri Just Paper tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.   Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

 

Cayma hakkının kullanılamayacağı haller

 

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

 

  1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Eğer müşterinin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Just Paper, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Just Paper’a ödemek durumunda kalabilir. Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte Just paper’a iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir.

 

İADELER

 

Kargo yoluyla iade

 

Just Paper’nın belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için info@paperjustpaper.com adresine e-posta yoluyla Müşteri, Just Paper’a ulaşmalıdır. İnternet sitesindeki “İADELER” bölümünde yer alan talimatlar uyarınca Müşteri, ürünü aynı paket içinde göndermelidir.   Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri Müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz.   Müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir.   Just Paper, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin Just Paper’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır.   Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.