fbpx
 

Üyelik Sözleşmesi

GİRİŞ

 

İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda “Koşullar” olarak anılacaktır). müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte “Veri Gizliliği Politikası” olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası müşteri için geçerli olacaktır.

 

BİLGİLERİMİZ

 

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Teşvikiye Mahallesi Ömer Rüştü Paşa sok. Rıza Bey apt. No:15/A Şişli/İstanbul adresinde yerleşik, 6310779125  numarasıyla Mecidiyeköy Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan NOİ MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Just Paper ismiyle gerçekleştirilir.

 

İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

 

müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Just Paper ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. müşteri internet sitesini kullandığında Just Paper ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. müşterinin ilgisini açık şekilde Just Paper’ya beyan etmesi halinde, Just Paper en yeni koleksiyonlar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla müşteriyi bilgilendirebilir.

 

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

 

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; müşteri; 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı, 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Just Paper’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Just Paper’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu, 3. Just Paper’a doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Just Paper’nın bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Just Paper’a vermediği hallerde, Just Paper siparişi tamamlamayabilir. müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

 

HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

 

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

 

SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve “Ödemeyi Onayla” seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır (“Sipariş Onayı”). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu (“Teslimat Onayı”) müşteriye bildirilir. Just Paper tarafından böyle bir onay müşteriye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.

 

ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

 

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, Just Paper müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı Just Paper müşteriye iade eder.

 

SİPARİŞİN REDDİ

 

Just Paper’ın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. Just Paper kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya müşteriye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. Just Paper, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

 

TESLİMAT

 

Just Paper, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin Just Paper’ın kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, Just Paper; müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. Just Paper kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, müşteri Just Paper’a ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz. müşteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde Just Paper’ın teslimat personelini veya Just Paper’nın temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. Just Paper, müşterinin evine veya eşyalarına Just Paper riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya Just Paperr görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. Just Paper’nın ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için Just Paper sorumlu tutulamaz. İşbu Koşullar bağlamında, “teslimat” veya “teslim edildi” durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.

 

TESLİM EDEMEME HALİ

 

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için Just Paper ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Just Paper’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat için Just Paper ile iletişime geçmezse, müşterinin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil Just Paper’nın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) Just Paper, müşteriden aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Just Paper’nın bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.

 

RİSK VE MÜLKİYET

 

Just Paper’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Just Paper’ın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer. (mülkiyetin devri)

 

FİYAT VE ÖDEME

 

Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. Just Paper internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda Just Paper, müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. Just Paper müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, Just Paper ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.   Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar aracılığıyla yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için müşterinin kredi kartı bilgileri şifrelenir. Just Paper müşterinin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, Just Paper tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. müşteri “Ödeme Onayı” düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun Just Paper’a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Just Paper yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır. Siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilirsiniz. Siparişin cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ‘’Ödemeye Onay Ver’’ yazan butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde ödeme yükümlülüğü altında olacaksınız. Ödeme, kredi kartı üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır.

 

FATURA

 

Fatura düzenlenir ve müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. Just Paper, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

 

ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

 

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, müşteriden yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ

 

Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

 

İADE POLİTİKASI

 

17.1. Kanuni Cayma Hakkı

 

Cayma

 

Hakkı müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. (aşağıdaki madde 17.3’te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). Satın alınan ürünler Just paper’ın e-posta ile bildireceği kargo şirketi aracılığıyla karşı ödemeli olarak iade edilebilir. Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda, müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için, müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Just Paper’ya, yazılı bildirim veya internet sitemiz üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. müşteri, Just Paper’yı info@paperjustpaper.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Müşterinin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Just Paper’ı bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak kargo yoluyla yapılabilir. info@paperjustpaper.com adresine e-posta göndererek Just Paper’a ulaşabilir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler Just Paper’ın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Just Paper’ın maruz kalacağı ekstra masraflar, müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Just Paper tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek, kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Just Paper tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Just Paper kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak; Just Paper tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda, iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde Just Paper tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda, paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Her hâlükârda, bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir. Cayma hakkını kullanmanın sonuçları müşterinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3’te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, Just Paper, müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Just Paper’nın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder. Just Paper, müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. müşteri, Just Paper’ya ürünleri Just Paper tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair 8 bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. müşteri, bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

 

17.2 Sözleşmesel Cayma Hakkı

 

Yukarıda madde 17.1’de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin Teslimat Onayından itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı müşteriye tanınmaktadır. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında yapılacak iadelerde, iadenin Just Paper’ın belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar müşterinin sorumluluğundadır. müşteri, Sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1’deki usule uygun olarak kullanabilir. Ancak müşteri, cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda Just Paper’ya bildirmeli ve her durumda, Teslimat Onayından itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri teslim etmelidir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Just Paper geri ödemeyi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacaktır. Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı, kanuni cayma hakkını etkilemez.

 

17.3 Genel hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için geçerlidir, cayma hakkının istisnaları)

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz: 1. müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma, mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı Just Paper, cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Just Paper’a ödemek durumunda kalabilir. müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle Just Paper’ya iade etmelidir. Her halde müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir.

 

İADELER

 

a) Kargo yoluyla iadeler Just Paper’ın belirlediği kargo şirketi yoluyla ürün iade edileceği zaman, müşterinin ürünü teslim etme işlemini organize etmek için info@paperjustpaper.com yoluyla müşteri, Just Paper’a ulaşmalıdır. Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri müşteri için herhangi bir ek ücret doğurmaz. müşteri, mevcut ücretsiz iade yöntemlerinden hiçbirini kullanmak istemezse, iade masraflarına katlanması gerekmektedir. Just Paper, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda, cayma niyetinin Just Paper’a bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde Just Paper’a iade etmenin risklerinden müşteri sorumludur.

 

17.4 Ayıplı ürünlerin iadesi

 

Just Paper, müşterinin ayıplı ürünlere dair yasal haklarına ek olarak, aşağıdaki sözleşmesel hakkı sunmaktadır. müşteri teslimat sırasında ürünün Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğünüz durumlarda, info@paperjustpaper.com adresine mesaj atarak ürün hasarına ilişkin Just Paper’a derhal ulaşmalıdır. müşteri ürünü, teslimat sırasında ürünle birlikte verilen fatura ile Just Paper’ın belirlediği kurye ile iade etmelidir. Just Paper iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla müşteriye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Mutad uygulama olarak geri ödeme veya ürünü değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa zamanda ve her halükarda, Just Paper’nın ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin müşterinin hakkı olduğunu e-posta yoluyla müşteriye bildirdiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılmaktadır. Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde, ayıp bulunduğu takdirde, müşteriye; ürüne ilişkin bütün ödemeler, müşteriye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için müşterinin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.

 

SORUMLULUK VE FERAGAT

 

Just Paper, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve zarar için müşteriye karşı sorumludur. Just Paper işbu şartlara uymazsa, Sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve zarardan Just Paper sorumlu değildir. Bir kayıp veya zararın meydana geleceği bariz ise ya da Sözleşme yapıldığında, hem Just Paper hem de müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa, örneğin, satış sürecinde müşteri bunu Just Paper ile konuştuysa, kayıp veya zarar öngörülebilir addolunacaktır. Just Paper, ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. Just Paper sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. müşterinin ürünleri herhangi bir ticari, iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, Just Paper herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili Just Paper’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik Just Paper’nın herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. müşteriye Sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak Just Paper’nın sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller “göründüğü gibidir” ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, Just Paper hukuki yükümlülükleri uyarınca, müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler Just Paper’nın verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. Just Paper, bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti Just Paper’ın sorumluluğu kapsamında değildir. Just Paper’nın sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. Just Paper’nın yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya Sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

 

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Just Paper’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. müşterinin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde Just Paper’nın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

 

VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

 

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Just Paper, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. Just Paper, müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

 

İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

 

Just Paper’ın internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Just Paper’ya ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü Just Paper üstlenmez.

 

YAZILI İLETİŞİM

 

Mer’i mevzuat, Just Paper’nın müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. müşteri, internet sitesini kullandığında, Just Paper ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak Just Paper, müşteriyi bilgilendirir. müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez.

 

BİLDİRİMLER

 

Just Paper’a sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. müşteri, madde 22’ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, müşterinin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla Just Paper’ın müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

 

HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

 

Just Paper ve müşteri arasındaki bu Sözleşme, Just Paper ve müşteriyi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez.

 

MÜCBİR SEBEPLER

 

Just Paper’ın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme 13 tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan Just Paper sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Just Paper’ın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar: 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler. 2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı. 3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler. 4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı. 5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı. 6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları. 7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dahilindeki Just Paper’ın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem Just Paper’ın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. Just Paper, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

 

FERAGAT

 

Just Paper’ın Sözleşme süresince, müşterinin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve müşterinin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.

 

BÖLÜNEBİLİRLİK

 

İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

 

KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

 

Just Paper, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya Just Paper’dan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik müşterinin yasal haklarını etkilemez.

 

YETKİLİ MAHKEME

 

Just Paper zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Just Paper ile müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

 

GERİ BİLDİRİM

 

müşterinin yorumları ve geri bildirimleri Just Paper için önemlidir. müşteri tüm geri bildirim ve yorumları Just Paper’a info@paperjustpaper.com adresinden e-posta yoluyla gönderebilir.

 

NOİ MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ                                   MÜŞTERİ